Các hình thức đánh giá kết quả giáo dục

Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, các định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục là kết quả của những đổi mới, thử nghiệm về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục được tiến hành trong nhiều năm qua ở các trường phổ […]

Read More

Tóm Tắt Nửa Chừng Xuân Của Khải Hưng

Nửa chừng xuân được đăng trên tờ Phong Hóa vào năm 1933 và do Đời Nay xuất bản vào năm 1934. Nó được coi như tác phẩm quan trọng thứ hai của Khái Hưng sau Hồn bướm mơ tiên và cũng là tiểu thuyết đánh dấu thời điểm rực rỡ của Tự Lực Văn Đoàn […]

Read More