Bình luận về “Thời trang của giới trẻ hiện nay”

Đề bài: Bình luận về “Thời trang của giới trẻ hiện nay” Bài làm Cha ông ta thời xưa thường có câu “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” nhằm thể hiện vai trò vô cùng quan trọng của trang phục, quần áo thời trang với con người. Trang phục khi thể hiện với […]

Read More