Đề bài: Em hãy chứng minh câu nói Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công

Bài làm

Loading…

“Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công” luôn luôn là một câu nói thôi thúc tất cả chúng ta. Câu nói như một sự nhấn mạnh, cổ vũ cho con người chúng ta cần phải biết đoàn kết để có thể tạo ra một sức mạnh tập thể để có thể thành công.

Từ xưa đến nay ta như đã biết được rằng nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước chống giặc ngoại xâm. Và chính truyền thống đó là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam từ xưa tới nay. Tinh thần đó được thể hiện đó chính là “cứ mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần đó lại diễn ra sôi nổi”. Và sôi nổi ở đây khi thực sự là mỗi con người đã ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc bảo vệ nước nhà thông qua việc đoàn kết lại với nhau. Câu nói hay là một lời dạy sâu sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh thật là sâu sắc: “đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công”. Có thể coi đây là phương pháp đánh giặc có hiệu quả của dân tộc ta.

Đầu tiên ta cần phải hiểu được “đoàn kết” là gì? “Đoàn kết” đó chính là một sự gắn bó mật thiết với nhau, mỗi người dường như lại cùng chung tay góp sức để làm những việc lớn. Một người học rộng tài cao như chủ tịch Hồ Chí Minh người dường như cũng đã trải nghiêm chiêm nghiệm nhiều điều từ cuộc sống. Lý do người  đã đi hầu hết tất cả các nước trên thế giới để có thể hiểu được tại sao nhân dân ta cần đoàn kết để chống giặc ngoại xâm. Thực sự rằng chính đất nước Việt Nam là 1 nước có truyền thống đoàn kết từ lâu đời. Ta như biết được rằng, chính truyền thống đó đã ăn sâu vào dòng máu của con người Việt Nam ta. Thực sự rằng đoàn kết sẽ tạo cho con người những sức mạnh. Đoàn kết lại tạo ra được cả những động lực để con người vượt lên trên những khó khăn, hay vượt qua cả được những đe dọa để vươn lên trong cuộc sống. Thực tế cuộc sống hiện nay dường như cũng đã có nhiều những hành động những tấm gương đã làm liều thuốc quý cho con người Việt Nam học tập và noi theo. Ta như biết được rằng, có lẽ chính truyền thống của dân tộc Việt Nam đó là đùm bọc tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đó chính là những tắm lòng tương thân tương ái, họ đã biết “lá lành đùm lá rách” cùng nhau vượt qua khó khăn. Ta như thấy được cả những người giàu sẽ giúp người nghèo. Thế rồi ta như bất giác nhớ đến sự đoàn kết qua cả câu nói, lời dạy của người xưa đó chính là:

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Thực sự rằng, có lẽ chính truyền thống vẻ vang của dân tộc ta đó là đoàn kết từ đường làng ngõ xóm. Mỗi người dân như đã đoàn kết trong cộng đồng xã hội, cho đến là sự đoàn kết ở những khu vực to lớn hơn đó là đất nước. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã luôn luôn đứng kêu gọi sự đoàn kết trong nhân dân truyền thống đó đã có từ xưa nhưng sau khi Chủ Tịch Hồ chí Minh ra lời kêu gọi đó thì ta cũng như đã thấy được rằng chính tinh thần đó lại vóng lên 1 hồi chuông cảnh tỉnh những người dân Việt Nam. Mỗi người như cũng nên cần đoàn kết đấu tranh để tạo lên sức mạnh chiến đấu với kẻ thù. Và chân lý cứ một dân tộc to lớn là 1 dân tộc biết đoàn kết toàn dân, khi đó đoàn kết có sức mạnh để giúp cho nhân dân đồng lòng, 1 lòng vì đất nước vì nhân dân.

Đoàn kết – truyền thống thật sự tốt đẹp và vẻ vang của dân tộc Việt Nam đó là đã biết đoàn kết trong cộng đồng. Thực sự ta cũng biết được rằng nhân dân ta tuy yếu về lực lượng nhưng lại có được một sự cấu kết chặt chẽ trong đoàn kết nội bộ. Và chính sự cấu kết chặt chẽ này mà dường như ta cũng có sự đoàn kết đã làm tăng sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam lên đến hàng ngàn lần. Thực sự ta như thấy được những truyền thống đó đi sâu vào từng gia đình, đi vào từng từng xã hội, từng cá nhân. Mỗi người dân dường như cũng đã tự ý thức được sự quan trọng đó, cũng chính từ đó đã tạo lên bao nhiêu những thành quả to lớn và để giành dược độc lập tự do, dân chủ như hiện nay. Ta như thấy được cho dù những cuộc chiến công ác liệt như thế nào chỉ cần đoàn kết cả dân tộc thì ta vẫn chiến thắng kẻ thù.

Trong chiến tranh bao giờ nước ta so về lực lượng, vũ khí bao giờ cũng có sự tương quan chênh lệch rõ ràng. Một bên dân ít, vũ khí lại thô sơ, ngượ c lại bên kia quan đông, trang thiết bị vũ khí hiện đại. Nhưng kết quả lại thuộc về dân tộc nhỏ nhoi này bởi họ có sự đoàn kết đến cao độ. Chúng ta có quyền tự  hào về dân tộc Việt Nam của mình. Thực sự chúng ta đã gặp rất nhiều những vị lãnh tụ thiên tài như bác Võ Nguyên Giáp hay chủ tịch Hồ Chí Minh – họ là những người đã biết dựa vào dân, và cũng là những người đã nêu cao tinh thần lấy dân làm gốc.

Tóm lại ta như thấy được lời dạy của Bác Hồ đúng ở mọi hoàn cảnh trong xã hội trong xã hội xưa và nay nó đều là những bài học xương máu. Đó cũng chính là những bài học đã thấm đẫm những chiêm nghiệm và những trải nghiệm thực tế qua đó đã tạo dựng niềm tin cho mỗi người. Khi chúng ta làm một việc gì to lớn chỉ cần chúng ta biết đoàn kết chắc chắn sẽ có thành công. Càng đoàn kết càng thành công rực rỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *